Skötsel

En utemiljö är inte något statiskt, hur lättskött den än må vara. Vi och våra duktiga och erfarna trädgårdsmästare hjälper dig därför gärna med den skötsel som behövs för att se till att växter, träd, buskar och gräsmattor både mår bra och ser bra ut.

Är det våra landskapsingenjörer som designat och anlagt utemiljön kan vi säkert säga att varenda växt och rabatt valts med stor omsorg och placerats enligt alla konstens regler för att vara så lättskötta som möjligt, trivas så bra som möjligt och göra din utemiljö attraktiv även under de mörka och kalla delarna av året. Är det inte vi som anlagt din utemiljö från början händer det ofta att vi möblerar om i dina rabatter för att ge växterna bättre förutsättningar för att leva och frodas.

Exempel på vad som ingår
i vårt skötselerbjudande
  • Skötsel och upprustning av planteringar och gräsytor
  • Beskärning av träd och buskar
  • Trädfällning
  • Design och anläggning av nya planteringar

Daniel Jönsson

Entreprenadchef/skötsel & service
040-31 44 05

Malin Gustavsson

Arbetsledare/skötsel
040-31 44 11

Hör av dig!

Vill du veta mer om våra tjänster i allmänhet eller har ett specifikt uppdrag kring något som rör utemiljöer eller underjordiska garage? Hör av dig till oss via formuläret här intill, så kontaktar vi dig så snart vi kan. Varmt välkommen till Mark & Miljö!