DAGVATTENHANTERING

I vårt projekteringsarbete ingår även att komma med lösningar för dagvattenhantering i form av till exempel Svackdike, fördröjningsmagasin, regnbädd och gröna tak. Lösningar som syftar till att minska belastningen på det kommunala nätet. När vi sedan kommer ner på anläggningsarbetet utför vi även felsökning av brunnar och ledningar och arbetar med grävning och omkoppling av VA-systemet till den projekterade lösningen för dagvattenhanteringen.

Exempel på hur vi hanterar dagvatten
  • Svackdike
  • Fördröjningsmagasin
  • Regnbädd och gröna tak
  • Grävning och omkoppling av VA-system till projekterade lösningar
  • Dagvattenseparering
  • Dränering

Hör av dig!

Vill du veta mer om våra tjänster i allmänhet eller har ett specifikt uppdrag kring något som rör utemiljöer eller underjordiska garage? Hör av dig till oss via formuläret här intill, så kontaktar vi dig så snart vi kan. Varmt välkommen till Mark & Miljö!