REferensobjekt #7

Hållbarhet och levande gårdar i fokus på Myntet 3, 6, 8

Beställare:

HSB Sundsfastigheter

Uppdrag:

Steg 1: att täta befintliga underjordiska garage. Steg 2. att skapa en gemensam inbjudande och odlingsvänlig utemiljö av tre, tidigare separata föreningars gårdar. Uppdraget omfattar både projektering och totalentreprenad samt, när det är klart, garantiskötsel.

Status:

Projektet är pågående och förväntas vara färdigt i september 2023.

Just nu är vi involverade i ett spännande projekt som rör fastigheten Myntet 3, 6, 8. Uppdraget handlar både om att åtgärda ett läckande garage och att skapa en gård som känns tillgänglig för alla som bor där. Vi på Mark & Miljö har fått äran att ansvara för såväl projekteringen som entreprenaden.

Vår beställare, HSB Sundsfastigheter, hade flera tydliga önskemål. Mycket handlade om att skapa gemensamma uteplatser för att locka de boende att vistas mer utomhus, men det fanns också andra spännande idéer som att skapa utrymme för odling. När gården står färdig kommer det även att finnas bevattningstankar som samlar regnvatten från hustaken i syfte att använda till just rabatter och odlingar.

Som ett led i att uppmuntra de boende att ta cykeln i stället för bilen, ritades låsbara cykelparkeringar med sedumtak in i projektritningarna. HSB Sundsfastigheter kopplade även in en hållbarhetskonsult i projektet, vilket bland annat resulterat i att vi återanvänder befintlig jord som blandas med biokål och pimpsten för att få till en näringsrik och lite lättare jord som både lämpar sig för att ligga ovanpå bjälklagen, men som också är bra för växtligheten.

Vi ser fram emot att kunna återkomma med det färdiga resultatet senare i år!

Hör av dig!

Vill du veta mer om våra tjänster i allmänhet eller har ett specifikt uppdrag kring något som rör utemiljöer eller underjordiska garage? Hör av dig till oss via formuläret här intill, så kontaktar vi dig så snart vi kan. Varmt välkommen till Mark & Miljö!