• Specialister på att skapa, bygga och sköta utomhusmiljöer
  • Specialister på att skapa, bygga och sköta utomhusmiljöer

Garagetätning

Ligg steget före och få koll på det underjordiska garaget

Om ni misstänker läckage bidrar vi gärna med vår erfarenhet och kunskap.
Kontakta oss för en kostnadsfri första besiktning! 040-31 44 00

Gjort/referenser, Miljöhus

Miljöhuset som sprider glädje

Det gick inte längre. Sophanteringen var kostsam och ineffektiv. Därtill kom krav både från de boende och myndigheter om bättre källsortering och återvinning. Det var dags att hitta en lösning.

Med ny dränering och nya tätskikt så kan det här garaget fungera ytterligare femtio år, säger Kim Andersson.

Garagetätning, Sagt

Kim tätar garagen i miljonprogrammet

De första husen som byggdes under det så kallade miljonprogrammet har passerat femtio med några års marginal. Något som börjar synas i underhållet. Ett typiskt tecken är att många fastigheter behöver hjälp med att få sina underjordiska garage tätade.

Här går skiljelinjen mellan södra och norra Kroksbäck. De boende i HSB-husen tröttnade på all trafik genom sitt område. Efter det att staket restes har det blivit mycket lugnare. Nu fortsätter Mark & Miljö arbetet med att inhägna kvarteret.

Gjort/referenser

Skilda världar på Kroksbäck

Här går skiljelinjen mellan södra och norra Kroksbäck. De boende i HSB-husen tröttnade på all trafik genom sitt område. Efter det att staket restes har det blivit mycket lugnare. Nu fortsätter Mark & Miljö arbetet med att inhägna kvarteret.

Gjort/referenser

Funkisklenod i nygammal utemiljö

Förutom restaureringen av utemiljön renoverade Mark & Miljö även det underjordiska garaget som vetter ut mot Turbinen.

Gjort/referenser

Tuff trio med höga krav

Inom en timme var de här med både traktor och grävare. Det gick väldigt fort.

Sagt

Rätt växt på rätt plats

Ett nytt projekt inleds med att Mark & Miljö gör en helhetsanalys.

Garagetätning, Sagt

Det börjar med några droppar…

Första varningstecknet brukar vara att det droppar vatten på bilarna nere i garaget.

Gjort/referenser

Full insyn gav trygghet

"Vi är väldigt nöjda med deras arbete. Vi har haft full insyn och de har visat respekt för oss som lekmän."

Sagt

Malin valde rätt

Det stod mellan att bli redovisningsekonom eller att bli trädgårdsmästare.

Gjort/referenser

Helhetsgrepp på Almhög

"Vi är väldigt nöjda med Mark & Miljö. De är seriösa, raka och bra att ha att göra med."

Gjort/referenser

Billigast är inte alltid bäst

"Sedan såg vi ju hur fint det hade blivit hos vår grannförening..."

Sagt

Ronny Larsson – problemlösaren

"Man vet aldrig vad som döljer sig nere i jorden..."

Gjort/referenser

Total makeover på Hagalund

"Och som grädde på moset underskreds takpriset, det pris som föreningen maximalt skulle behöva betala."

Sagt

Daniel gillar gemenskapen

Yrkesvalet för Daniel Jönsson föll sig naturligt. På föräldrahemmet utanför Ystad hade familjen drivhus där man odlade blommor och grönsaker och pappa var trädgårdsanläggare.

Theme by Popolo