ANLÄGGNING

Anläggning är ett samlingsnamn för många olika sorters arbeten som vi utför i samråd med dig. Ibland sker de isolerat som väl avgränsade projekt och ibland är de en del av en större helhet som vi projekterar. Nedan hittar du några exempel på vad vi kan erbjuda dig och din bostadsrättsförening när det kommer till anläggning.  

Exempel på anläggningsarbeten
 • Uteplatser
 • Planteringsytor
 • Lekplatser och utegym
 • Konstgräs och fallskyddsgummi
 • Boulebanor
 • Miljöhus och miljöstationer
 • Cykelhus och cykelparkering
 • Hårdgjorda ytor inklusive platt-, asfalt- och stenmjölsytor med mera
 • Mindre gjutningsarbeten
 • Murar
 • Snickerier
 • Dränering, VA-arbeten, dammar och vattenspel
 • Områdesskydd
 • Belysning  

Danny Persson

Entreprenadchef/anläggning
040- 31 44 10

Per Hansson

Arbetsledare/anläggning
040-31 44 07

Björn Nyman

Arbetsledare/anläggning
040-31 44 13

Hör av dig!

Vill du veta mer om våra tjänster i allmänhet eller har ett specifikt uppdrag kring något som rör utemiljöer eller underjordiska garage? Hör av dig till oss via formuläret här intill, så kontaktar vi dig så snart vi kan. Varmt välkommen till Mark & Miljö!