REFERENSOBJEKT #2

Renoverat underjordiskt garage och ny levande utemiljö på Ellstorp

Beställare:
HSB Brf Ellstorp, en förening med 404 lägenheter, 19 lokaler och ett underjordiskt garage med 95 platser. 

Uppdrag:
Renovering av det underjordiska garaget – och som en följd av detta – anläggning av en ny utemiljö med rabatter, lekplats och uteplatser ovanpå betongbjälklaget. Föreningen villkorade totalentreprenaden med att om man var nöjd med den första etappen skulle vi på Mark & Miljö även få göra vid de angränsande gårdarna och det uppdraget fick vi.

Arbetet påbörjades sommaren 2013 och delades upp i tre etapper. Allt stod klart vid årsskiftet 2015/2016.

Funkispärlan Ellstorp byggdes i slutet av 1930-talet och är idag lite av ett landmärke i Malmö. Men även pärlor åldras, så när regnvattnet började rinna in på fler och fler ställen i det underjordiska garaget, insåg bostadsrättsföreningens styrelse att det var dags att ta tag i problemet på riktigt.  Styrelsen gick noggrant till väga, lade ut anbud, gjorde studiebesök och tog referenser. Till slut föll valet på Mark & Miljö som både fick ansvara för helheten, det vill säga både renoveringen av det underjordiska garaget och anläggningen av den nya utemiljön ovanpå betongbjälklaget. Arbetet var en så kallad totalentreprenad, det vill säga vi på Mark & Miljö ansvarade för helheten i samråd med beställaren.

Vill du veta mer om den hur vi arbetar med renovering av underjordiska garage och tillhörande utemiljöer? Hör av dig till oss via formuläret längst ner på sidan, så kontakta vi dig!

Under arbetets gång träffades representanter för föreningsstyrelsen och Mark & Miljö var tredje vecka. Vid mötena närvarade även en projektledare från HSB och en byggkontrollant som föreningen utsett.

”Vi har hela tiden haft möjlighet att påverka och dra i bromsen om vi har tyckt att någonting blivit för dyrt”/Margareta Janstad, ordförande i HSB Brf Ellstorp. På bilden syns även vice ordförande Anders Söderberg.

När det gällde utemiljöns utformning fick medlemmarna i HSB Brf Ellstorp komma med synpunkter, vilket bland annat resulterade i fler uteplatser, fler grillar, en väggfast bänk samt ett markfäste för julgranen.

Hör av dig!

Vill du veta mer om våra tjänster i allmänhet eller har ett specifikt uppdrag kring något som rör utemiljöer eller underjordiska garage? Hör av dig till oss via formuläret här intill, så kontaktar vi dig så snart vi kan. Varmt välkommen till Mark & Miljö!