Projektering

Varje nytt projekt börjar med en projektering, det vill säga en analys av vad du som kund är ute efter, hur förutsättningarna ser ut och vilka begränsningar som finns. Inga idéer alls? Ingen fara! Vi ser det som vårt uppdrag att tänka åt våra kunder, både kortsiktigt och långsiktigt och med såväl funktionalitet och hållbarhet som estetik och trivsel för ögonen. Däremot är vi helt övertygade om att ett projekt blir som allra bäst när vi har en nära dialog med dig som beställare. Därför har vi gjort det till lite av vårt signum att ha regelbundna avstämningar under projekteringsfasen.

Det är inte heller ovanligt att vår projekteringsgrupp är med och presenterar projektet vid bostadsrättsföreningars årsstämmor i syfte att bistå styrelsen och hjälpa till att svara på frågor från föreningens medlemmar.

När allt är klart och godkänt går vi in i nästa fas. Det har blivit dags att göra verklighet av alla skisser. Många väljer då att anlita oss för det totala ansvaret för både projekteringen och anläggningen eftersom det dels blir smidigare, dels enklare och tryggare eftersom du som beställare slipper samordna alla involverade entreprenörer.

 

Projektering

Varje nytt projekt börjar med en projektering, det vill säga en analys av vad du som kund är ute efter, hur förutsättningarna ser ut och vilka begränsningar som finns. Inga idéer alls? Ingen fara! Vi ser det som vårt uppdrag att tänka åt våra kunder, både kortsiktigt och långsiktigt och med såväl funktionalitet och hållbarhet som estetik och trivsel för ögonen. Däremot är vi helt övertygade om att ett projekt blir som allra bäst när vi har en nära dialog med dig som beställare. Därför har vi gjort det till lite av vårt signum att ha regelbundna avstämningar under projekteringsfasen.

Det är inte heller ovanligt att vår projekteringsgrupp är med och presenterar projektet vid bostadsrättsföreningars årsstämmor i syfte att bistå styrelsen och hjälpa till att svara på frågor från föreningens medlemmar.

När allt är klart och godkänt går vi in i nästa fas. Det har blivit dags att göra verklighet av alla skisser. Många väljer då att anlita oss för det totala ansvaret för både projekteringen och anläggningen eftersom det dels blir smidigare, dels enklare och tryggare eftersom du som beställare slipper samordna alla involverade entreprenörer.

 

Projekteringens olika steg:
 1. Gemensam helhetsanalys
 2. Förslag och idéskisser samt regelbundna avstämningar med beställaren
 3. Kalkyl- och kostnadsberäkning
 4. Planering, prioritering och utarbetande av skarpa idéskisser. Även här har vi regelbundna avstämningar med beställaren.
Exempel på vad som kan
ingå i en projektering
 • Miljöhus (miljöstation och sopsortering)
 • Cykelhus
 • Grönytor (gräsmattor, träd och rabatter)
 • Områdesskydd
 • Brandväg
 • Lekplats
 • Uteplats
 • Aktivitet som boulebana och utegym
 • Garagetätning och takträdgårdar
 • Renovering av underjordiska garage

”Cykelhus kan låta som världens enklaste grej men det spelar stor roll var man placerar dem och hur de utformas för att de verkligen ska användas. Det ska även se trevligt ut för den som sitter på balkongen och blickar ner på gården. Jag förslår ofta sedumtak på den typen av byggnader så att det funktionella också blir vackert. ”

THERESE OMME, LANDSKAPSINGENJÖR/PROJEKTERING.

Therese Omme

Chef/Projektering
040-31 44 09

Hör av dig!

Vill du veta mer om våra tjänster i allmänhet eller har ett specifikt uppdrag kring något som rör utemiljöer eller underjordiska garage? Hör av dig till oss via formuläret här intill, så kontaktar vi dig så snart vi kan. Varmt välkommen till Mark & Miljö!