REferensobjekt #1

Modern och tidstypisk utemiljö till funkisdröm

Beställare:

HSB Sundsfastigheter

Uppdrag:

Gestaltning av Peterstorps utemiljö vilket inkluderade anläggning av uteplatser, gångar och terrasser, träd, buskar, blommor och klätterväxter, samt vård av befintliga träd och buskage. Summa summarum: projektering och totalentreprenad.

Störst utmaning:

Att komma så nära funkisidealet som möjligt och samtidigt anpassa oss efter dagens förutsättningar och krav.

Eric Sigfrid Perssons Peterstorp på Ribersborg är idag ett av de bäst bevarade exemplen på funktionalism i Sverige, tack vare ett omfattande restaureringsarbete. Vi på Mark & Miljö fick äran att vara med och skapa fastighetens utemiljö och är både glada och stolta över resultatet som både ligger i linje med funkisestetiken och dagens krav på umgängesytor och säkerhet. Vill du veta mer om hur vi arbetar med att restaurera  tidstypiskt? Hör av dig till oss via formuläret längst ner på sidan, så kontaktar vi dig!

Mark & Miljö tog vara på äldre träd och buskage som fanns kvar på gårdsplanen. Till rabatterna hade vi gärna valt samma blommor som trädgårdsmästaren William Nersing en gång valde men på den tiden hade man en vaktmästare som kunde gå och plocka och sköta om växterna, vilket man inte har idag. Därför föll valet på blommor – främst perenner – som kräver mindre omvårdnad och som tål vindarna från det blåsiga Öresund.

Garagenedfarten gjordes med hjälp av Ölandssten för att återskapa originalutseendet från 1938. Däremot valde vi en slät naturligt grå betongsten till gångarna i stället för just Ölandssten eftersom det inte längre är godkänt ur tillgänglighetssynpunkt. Dels är Ölandsstenen svår att gå på för ett par ostadiga ben, dels är den besvärlig när det kommer till skötsel och underhåll. Till exempel går det inte att använda salt som halkbekämpning eftersom stenen lätt drabbas av frostsprängning.

Hör av dig!

Vill du veta mer om våra tjänster i allmänhet eller har ett specifikt uppdrag kring något som rör utemiljöer eller underjordiska garage? Hör av dig till oss via formuläret här intill, så kontaktar vi dig så snart vi kan. Varmt välkommen till Mark & Miljö!