Personuppgifter, GDPR och cookies

På webbplatsen kan du komma i kontakt med verksamheten på olika sätt, till exempel genom e-post, telefon eller via ett formulär.

När du kontaktar oss så lämnar du ofta personuppgifter. Behandlingen av dina uppgifter sker för att vi ska kunna komma i kontakt med dig eller fullfölja ditt ärende. Det är de personer som administrerar ditt ärende som får ta del av dina personuppgifter.

Dina rättigheter när det gäller personuppgifter

Du har ett antal rättigheter enligt GDPR:

 • Du kan begära tillgång till dina personuppgifter.
 • Du kan begära rättelse, radering eller begränsning av behandling av dina personuppgifter
 • Du kan invända mot behandling av dina personuppgifter.
 • Du kan begära dataportabilitet, vilket innebär en rätt att få ut dina personuppgifter så att de kan flyttas till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på ditt samtycke kan du när som helst ta tillbaka detta. Om du tar tillbaka ditt samtycke gäller samtycket till och med den dag som återtagandet skedde. Sådan behandling som skett under tiden samtycket har varit gällande påverkas alltså inte av att du återtar samtycket.

Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter kontakta då oss. Du hittar kontaktuppgifter nederst på sidan.

Mer information om dataskyddsförordningen

Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen på Integritetsmyndighetens webbplats, https://www.imy.se/.

Cookies

Cookies är små textfiler som lagras på datorn, surfplattan eller mobilen hos dig som besöker webbplatsen. På den här webbplatsen används cookies för att samla in besöksstatistik och förbättra webbplatsen och dess funktioner.

Här kan du ändra dina inställningar för den här webbplatsen.

Google tag manager

Google tag manager sätter cookies vid ett sidbesök på webbplatsen. Dessa används i syfte att förbättra webbplatsens innehåll och upplevelse. Själva cookien är ett ID som består av unika tecken och används för att identifiera besökaren.

Den information som sparas om besökaren är:

 • Vilka sidor som besökts
 • Hur många klick som gjorts
 • Position, dvs landet besökaren befinner sig i
 • Skärmtyp och skärmstorlek som besökaren använder

För mer information om Google tag manager besök sidan nedan:
https://www.cookiebot.com/en/google-tag-manager-gdpr/

Google analytics

Google analytics sätter också cookies vid ett sidbesök på webbplatsen. Dessa används i syfte att förbättra webbplatsens innehåll och upplevelse. Cookien är ett ID som består av unika tecken och används för att identifiera besökaren.

Den information som sparas om besökaren är:

 • Hur ofta webbplatsen besöks
 • Vilka sidor som besökts
 • Hur länge besöket varar, samt hur webbplatsen används

För mer information om Google analytics besök sidan nedan:
https://www.cookiebot.com/en/google-analytics-gdpr/