REFERENSOBJEKT #4

Moderna och råttsäkra miljöhus på Kronoborgsvägen

Beställare:
HSB BRF Ringsted

Uppdrag:
Projektering och utförande (totalentreprenad) av ett ljust, luftigt och trevligt miljöhus som samlar all avfallshantering och återvinning under ett tak.

När HSB BRF Ringsted på Kronoborgsvägen i Malmö kontaktade oss var det för att man behövde se över sin sophantering. Man hade förvisso redan ett fungerande miljöhus och en öppen miljöstation men nu var det dags att stänga sopnedkasten och gå över till en modernare och effektivare lösning som även underlättade för den som skulle hämta soporna. Resultaten blev två luftiga och fina miljöhus med sedumtak som tillgodosåg föreningens önskemål på täta, gnagarsäkra hus.

Vill du veta mer om hur vi hur vi skulle kunna modernisera din sophantering? Hör av dig till oss via formuläret längst ner på sidan, så kontakta vi dig!

Inne i miljöhuset är det ljust och luftigt. Extra ytor har tagits med i beräkningarna för potentiella utökade återvinningsmöjligheter. 

Hör av dig!

Vill du veta mer om våra tjänster i allmänhet eller har ett specifikt uppdrag kring något som rör utemiljöer eller underjordiska garage? Hör av dig till oss via formuläret här intill, så kontaktar vi dig så snart vi kan. Varmt välkommen till Mark & Miljö!