Belysning har på senare år blivit ett populärt inslag i utomhusmiljön. Belysningens syfte kan vara allt från dekoration till att skapa en tryggare miljö och förhindra stöld och skadegörelse. Utbudet av annorlunda och energieffektiva belysningar har skapat många spännande valmöjligheter.

cykelförråd

Med tydlig belysning i cykelförrådet känner man sig säker alla tider på dygnet.

uplight

Att belysa trädkronan underifrån ger en ny dimension och skapar vackra skuggeffekter.

växtbelysning

Genom effektbelysning av växter ser man det vackra även när det är mörkt.