Året var 2010 och problemen tornade upp sig för styrelsen i bostadsrättsföreningen Hagalund på Ormvråksgatan i Malmö.
Lekplatserna höll på att ramla ihop, det läckte regnvatten ned i de två underjordiska garagen och ett av låghusen hade drabbats av översvämning.

– Dessutom var utemiljön mellan husen väldigt trist och sliten. Så vi tog kontakt med Mark & Miljö för att få råd om hur vi skulle göra, berättar Tommy Eliasson, som i dag är ordförande för föreningen, men som då var suppleant i styrelsen.
Det mest akuta var de risiga lekplatserna, som dessutom inte var EU-godkända, men även de underdimensionerade dagvattenbrunnarna som hade orsakat en översvämning behövde åtgärdas snabbt.
Men eftersom lekplatserna och gårdarna mellan husen vilar på betongbjälklag – under vilket garagen finns – krokade problemen i varandra.

Tommy_Eliasson_Total_lekNya lekplatser och ny utemiljö ska hålla 20-30 år och nya dagvattenrör och brunnar ännu längre.
Mark & Miljö kontrollerade garagen och kunde konstatera att det läckte ned vatten på flera ställen. Än så länge gick det hjälpligt att leda undan regnvattnet med plåtar, men läckaget skulle bara bli värre ju längre tiden gick. Inom en tioårsperiod skulle situationen antagligen vara ohållbar. Att bygga nya lekplatser och skapa en ny utemiljö för stora kostnader innan vattenläckaget var åtgärdat hade varit bortkastade pengar.
Mark & Miljö föreslog att betongbjälklaget skulle skrapas rent från jord och grus och att man skulle lägga på ett nytt tätskikt av membranisolering och gjutasfalt. Därefter kunde man bygga nya lekplatser, lägga plattgångar, plantera blommar, buskar och träd.

Mark & Miljö utredde och arbetade fram ett förslag för den minsta av de två gårdarna. Man undersökte hur människor rördes sig mellan olika så kallade målpunkter, som mellan husentréerna och garagenedgångarna och mellan entréerna och livsmedelsbutiken. Man tittade var det fanns skugga eller sol och hur vindarna blåste.
Resultatet redovisades tredimensionellt, så att styrelsen verkligen kunde se hur solen rörde sig mellan husen under dagen, men även hur det såg ut vid olika årstider.
– Vi var mycket nöjda med förslaget och fattade det djärva beslutet att inte göra någon tidsödande upphandling. Vi ville att Mark & Miljö skulle göra jobbet i en så kallad totalentreprenad, säger Tommy Eliasson.

Grönt och prunkande. Det är svårt att tro att det bara är några år sedan som allt bakom Tommy var bortskrapat ned till betongbjälklaget.

Grönt och prunkande. Det är svårt att tro att det bara är några år sedan som allt bakom Tommy var bortskrapat ned till betongbjälklaget.

När beslutet fattades var styrelsen orolig för vad de andra medlemmarna i föreningen skulle säga, att styrelsen skulle få kritik för att man inte hade gjort en upphandling där olika entreprenörer fick tävla om uppdraget.
– Inför stämman förberedde vi några svar för att bemöta kritiken. Vi tänkte säga att det var bråttom att lekplatserna byggdes om innan det hände en olycka och att det var risk för att det skulle bli ytterligare en översvämning. Men det blev ingen negativ kritik, så vi behövde aldrig försvara oss, tvärtom fick vi beröm, säger Tommy.

Nyckelordet när det gäller en totalentreprenad är ”funktionen”. Det är entreprenörens ansvar att funktionen blir rätt. Står det i avtalet att det inte ska läcka vatten ner i garaget så är det i det här fallet Mark & Miljös ansvar att garaget är tätt, trots att det kanske är någon annan som utfört själva arbetet.
– Sedan hade vi regelbundna byggmöten där vi stötte och blötte allting. Alla kostnader redovisades öppet. Det kändes tryggt och bra. Med facit i hand är det faktiskt inget som vi skulle ha gjort annorlunda, säger Tommy Eliasson.

Mark & Miljö renoverade även den större gården och allting stod klart sommaren 2013. Och som grädde på moset underskreds takpriset, det pris som föreningen maximalt skulle behöva betala. Skillnaden mot takpriset delade Brf Hagalund och Mark & Miljö lika.