Garage under mark är en funktionell och platsbesparande lösning. Med åren riskerar dock tidens tand att nöta sönder tätskiktet med läckage och skador som följd. Mark och Miljö har sedan många år ställts inför utmaningen att lösa dessa bekymmer och med hjälp av beprövad teknik utvecklat ett koncept som ger torra och funktionella garage.
Mark & Miljö har tätat tiotusentals kvadratmeter garagebjälklag och dessutom byggt prunkande trädgårdar ovanpå.

Bromattan helsvetsats på garagebjälklaget.

Uppvik på husfasaden och nervik över garageväggen optimerar skyddet.

Plantering

Vacker, blommande trädgård på gargebjälklag.