För att skapa rumskänsla är spaljéer och staket en utmärkt lösning, men syftet kan också vara att förhindra tillträde till vissa områden. Syftet och fastighetens specifika förutsättningar får vara avgörande vid val av material och utformning.

Rutnätspalé

Montering av rutnätspaljé.

handledare

Ledstång i ramp och staket som skydd mot fall.

inhägnad

Palissadstaket och automatisk skjutgrind vid inhägnad parkeringsplats.