Jan Gasslander kan glädjas åt att hans förening nu ligger helt i fas med underhållsplanen. Allt är tipp-topp. Här framför den nya lekplatsen.

Det är bara en smal återvändsgata som skiljer bostadsområdena åt. Men det är skilda världar. I norr ligger några rader med villor och HSB-föreningen Kroksbäck, i söder fastigheter som ägs av kommunala MKB. Det är i den södra stadsdelen som den sociala oron finns, det är där som de feta rubrikerna hittar sin näring.

Kroksbäck är uppkallat efter en bondgård som försvann när miljonprogrammet rullades ut i Malmös södra utkant i mitten av 1960-talet. Gården är sedan länge glömd. I dag förknippas stadsdelen mest med allt det negativa som frodas i utanförskapsområdena.
Men bilden av social oro och kriminalitet är svår att uppbåda den här vårdagen när jag guidas runt i HSB-området av ordföranden Jan Gasslander. Det är putsat och fejat i varje hörn, både ute och inne. Alltifrån det stora underjordiska garaget, biljard- och dartrummet till de prunkande blomsterrabatterna. Ett intryck som bekräftas av Jan Gasslander.

– I nuläget har vi nog gjort det mesta som kan göras. Vi har gått genom hissarna, vi har fixat taken, sett till att tvättstugorna är okej, källarna är målade och att garaget är tätat. Vi är helt i fas med underhållsplanen, säger han.

Välskött utemiljö ökar trivseln.

Välskött utemiljö ökar trivseln.

HSB Brf Kroksbäck, som föreningen heter formellt, är en av Malmös större med sina 459 lägenheter. De fyra åttavåningshusen och fem trevåningshusen bildar en fyrkant med grönområden och lekplatser mellan husen. Bilarna är hänvisade till de omgivande gatorna, som är försänkta och överbryggade med gång- och cykelbroar. Trots allt skäll på miljonprogrammet ser det hela genomtänkt och barnvänligt ut.
Förutom bostadshusen finns det en tidigare affärslokal som nu är ombyggd till barnavårdscentral och rehab-anläggning. Den hyrs av Region Skåne

Jan Gasslander är glad över det nya avtalet med Region Skåne. Hyresavtalet löper över tio år och ger ett välkommet tillskott till föreningskassan.

Jan Gasslander är glad över det nya avtalet med Region Skåne. Hyresavtalet löper över tio år och ger ett välkommet tillskott till föreningskassan.

Kvarteret, som även det heter Kroksbäck, byggdes av HSB och ritades av deras eget arkitektkontor och stod färdigt 1966.
Upphovsmännen till det södra bostadsområdet är arkitekterna Axel Carlsson, Thorsten Roos och Bror Thornberg. Framför allt Thorsten Roos, men även kollegan Bror Thornberg, har satt djupa avtryck i Malmö med mängder av hus och områden, som Kronprinsen, Ellstorp och Rosengård.
Mark & Miljö har varit engagerade bland annat när det gäller renoveringen av det underjordiska garaget, markarbetena när affärslokalen byggdes om och nya parkeringsplatser med rabatter och staket.

Mark & Miljö har renoverat det stora underjordiska garaget som löper utmed Lorensborgsgatan. Garaget är nu utrustat med övervakningskameror och ett passersystem.

Mark & Miljö har renoverat det stora underjordiska garaget som löper utmed Lorensborgsgatan. Garaget är nu utrustat med övervakningskameror och ett passersystem.

– Vi hade mycket trafik genom vårt område. Man körde på våra gångar med både mopeder och cyklar. Det var även en del stök och våra parkeringsplatser längs Norrbäcksgatan fick vi inte ha i fred för felparkerare. Vi tröttnade och satte upp ett staket med låsta grindar, säger Jan Gasslander.

Jan Gasslander tycker det nya passersystemet och staketet är väl använda pengar.

Jan Gasslander tycker det nya passersystemet och staketet är väl använda pengar.

Den första omgången staket restes i kvarterets södra del, där inhägnaden även skyddar en rad med parkerade bilar. In- och utpasseringen till både gården och parkeringen sker med taggar.
– Det blev mycket lugnare i området. Inhägnaden fungerade så bra att vi fortsatte staketutbyggnaden mot Lorensborgsgatan och Hyllievångsvägen.
Mark & Miljö har under våren 2017 avslutat arbetet med staketet som sitter längs parkeringen mot Lorensborgsgatan. Kvarteret blir dock inte helt inhägnat utan kommer att förbli öppet mot villaområdet i norr.

I fonden syns villaområdet, som också är en del av stadsdelen Kroksbäck.

I fonden syns villaområdet, som också är en del av stadsdelen Kroksbäck.

Det som just nu oroar de boende i området är Malmö stads planer på att förtäta stadsdelen och ”riva barriären” – bullermuren – in mot Djupadal. Det som stör HSB-föreningen mest är tanken på att förvandla Lorensborgsgatan till en stadsgata och bygga nya radhus och kontorshus med butiker framför de nuvarande husen i Kroksbäck. Trots en mängd protester mot förtätningsplanerna driver den rödgröna majoriteten i stadsbyggnadsnämnden genom sina förslag.
– De verkar inte lyssna på de boende. Men så länge det gäller föreningens mark måste Malmö stad har vårt medgivande för att bygga. Sedan kan vi bara överklaga mot övriga planer, säger Jan Gasslander.
Ett annat moln på föreningens himmel är det stambyte eller relining som rycker närmre för varje år.
– Husen är strax över 50 år och det är ungefär så länge som stammar av gjutjärn håller. Än har det inte varit några problem, men det lär komma. Så vi amorterar av våra nuvarande lån för att kunna ta nya när stammarna behöver åtgärdas, säger Jan Gasslander.