Vi bryr oss om både mark och miljö

Snabb service för din utemiljö

Oavsett om du har behov av en mindre reparation eller ett större projekt, kan vi hjälpa till. Kontakta Daniel: daniel.jonsson@mark-miljo.se 040-31 44 05

Buskar och träd

 • Vård och upprustning av planteringar och gräsytor.
 • Beskärning av träd och buskar samt trädfällning.
 • Design och anläggning av nya planteringar.

Lekplatser och uteplatser

 • Besiktning av lekplatser.
 • Reparation eller anläggning av nya lekplatser och uteplatser.

Markutrustning

 • Underhåll och reparationer av befintlig utrustning.
 • Uppsättning av nya papperskorgar, möbler, skyltar med mera.

Snickerier och byggnationer

 • Underhåll och reparationer.
 • Byggnationer av pergola, spaljé, plank, miljöstation med mera.

Hårdgjorda ytor

 • Lagning av snubbelkanter och sättningar på hårda ytor, som asfalt eller plattor.
 • Nyanläggning av murar, trappor, asfaltsytor och plattor.

Design och rådgivning

 • Design/projektering av planteringar, uteplatser, lekplatser med mera.
 • Rådgivning, förslag på åtgärder och tekniska lösningar.

Dagvatten

 • Felsökning i brunnar och ledningar.
 • reparationer eller nyanläggning av dagvattenlösningar.

Utomhusbelysning

 • Planering och uppsättning av nya armaturer.
 • Grävning och förläggning av kabel.

Theme by Popolo