Varje gång ett nytt projekt startar och grävaren sätter skopan i marken är det en ny utmaning som tar sin början.
– Man vet aldrig vad som döljer sig nere i jorden, säger Ronny Larsson, som är ansvarig för de större anläggningsarbetena hos Mark & Miljö.

Den senaste tiden har bjudit på några mindre trevliga överraskningar. På Almhög hittade man två stora oljetankar på vardera 13 kubikmeter och en lite mindre cistern i stadsdelen Ellstorp. Rester från den tid då eldningsoljan var billig och värmde upp de flesta fastigheterna i landet. Men när oljan ersattes med fjärrvärme för en 30-40 år sedan fyllde man tankarna med sand och lät dem ligga kvar i marken.
– Miljömedvetandet var inte lika stort på den tiden. Nu måste cisternerna upp och jorden saneras, förklarar Ronny Larsson.

En annan överraskning på Ellstorp fann arbetslaget när man renoverade tätskiktet på det underjordiska garaget. Det visade sig att under en jordslänt dolde sig en igenmurad fönsterrad som måste åtgärdas för att hålla regnvattnet borta från garaget.
– När sådant här dyker upp gäller det att lösa problemet på bästa sätt. Sedan får jag sätta mig ned och göra en kostnadsberäkning och lägga fram förslaget för kunden eftersom det ligger utanför entreprenaden, säger Ronny Larsson.

Den här gången gick det fint. Namn och Namn löser ett "normalproblem".

Den här gången gick det fint. Fredrik och Benjamin löser ett ”normalproblem”.

Han brukar ha runt fyra större projekt på gång samtidigt. Vid sin sida har han arbetsledaren Kim Andersson som hjälper honom att hålla igång den samlade arbetsstyrkan på 16 medarbetare.

Ofta är arbetena hos olika bostadsrättsföreningar. Något som Ronny Larsson gillar. Han menar att man måste inse att det tar lite mer tid att jobba med en förening eftersom styrelsen och medlemmarna måste få möjlighet att ta ställning till olika frågor som dyker upp.
– För min del gäller det att skapa förtroende genom att vara helt öppen och förklara hur arbetet går för styrelsens representanter vid byggmötena. Och skulle det hända något oförutsett så måste man ge styrelsen tid att diskutera frågan innan den kan fatta ett beslut.

Ronny Larsson utbildade sig till trädgårdsanläggare på Hvilans gymnasium och haft arbete sedan dess. De senaste 13 åren har han jobbat som arbetsledare och sedan 2008 är han även delägare i Mark & Miljö.
Han vill gärna bryta en lans för Hvilans utbildning till trädgårdsanläggare, som han tycker är bra. Det gäller både gymnasieutbildningen och vuxenutbildningen på Yh, Yrkeshögskolan.
– Vi tycker det är ganska svårt att finna lämpliga kandidater när vi ska rekrytera personal. Vi vill gärna ha någon som är lite allround, som kan anläggning men även är kunnig när det gäller växter, träd och odling. Då är Hvilans utbildningar en bra grund att stå på, säger Ronny Larsson.

Fritiden tas just nu upp av det nya huset i Borgeby. De tre barnen, varav två redan har lämnat boet, börjar bli vuxna och det äldre huset i Flädie där familjen bott i 26 år hade tjänat ut sin roll.
– Vi funderade på att flytta till lägenhet i stan, men både min fru Agneta och jag har vuxit upp i hus med trädgård, så vi hade svårt att tänka oss något annat. Och efter att ha varit på flera villavisningar och inte hittat något som passade bestämde vi oss för att bygga nytt, berättar Ronny Larsson.