Gudjon och Therese är navet i vår projekteringsverksamhet. I nära dialog med våra kunder och med hjälp av modern teknik skapar och gestaltar de utemiljöer som uppfyller såväl praktiska som estetiska förväntningar. Att ta hänsyn till hur människor rör sig, vilka betingelser växterna kräver, vilka krav det ställs på brandvägar är bara några av de aspekter de väver in när exempelvis en bostadsgård ska planeras.
Mark & Miljö hjälper dig med allt från att skapa, rita och gestalta en enstaka plantering till att ta ett helhetsgrepp om utemiljön.

lekplats

Gestaltning i 3D ökar förståelsen för beställaren

Gudjon och Jörgen granskar handlingar för kommande projekt