Hårdgjorda ytor av betongsten, asfalt och natursten påverkar intrycket av ett område liksom dess funktion. Genom att bygga murar och anlägga upphöjda planteringar går det att skapa spännande miljöer där man kommer närmre växterna.

betongplattor

Läggning av antracitfärgade betongplattor.

upphöjd plantering

Upphöjd plantering med mur av betongsten ger rabatten en ny dimension.

kryddväxter

Krydd- och köksväxter i upphöjd plantering.