Antalet bilar per person har under årtiondena ständigt ökat och på många håll finns det för få parkeringsplatser. Därför har det blivit intressant att erbjuda de boende garageplatser och vi har skapat lösningar med yteffektiva bilgarage.

parkering

3D bild på föreslagen parkeringsplats med radgarage.

garage

Garagen färdiga att hyra ut till boende.

asfalt

Nyasfalterat med målade parkeringsfickor.