Det gick inte längre. Sophanteringen var kostsam och ineffektiv. Därtill kom krav både från de boende och myndigheter om bättre källsortering och återvinning. Det var dags att hitta en lösning. 

Brf Västkusten, som ligger i stadsdelen Segevång, stod färdigt 1960. De fyra huskropparna innehåller sammanlagt 199 lägenheter.
Styrelsen för Brf Västkusten hade sett hur grannföreningarna byggt så kallade miljöhus där de samlade all avfallshantering och återvinning under ett tak.
Styrelsen tog kontakt med tre grannföreningar och studerade de färdiga miljöhusen och tog referenser. Mark & Miljö fick goda vitsord, så valet föll på dem. Dessutom hade Brf Västkusten anlitat Malmöföretaget tidigare, senast vid en fasadrenovering, som även krävda att rabatterna utmed husen förnyades.
– Vi gillar deras sätt att jobba med totalentreprenad och takpris. Och de är vana att handskas med en styrelse som består av lekmän. De visar respekt trots att vi i styrelsen kanske inte alltid har sakkunskapen, säger Gitte Kaya, som är ordförande i föreningen.

Gitte Kaya hälsar välkommen till Brf Västkustens nya miljöhus.

Brf Västkusten och Mark & Miljö hade ett par möten där idéer och önskemål bollades. Efter det gjorde företaget en analys och lade fram ett förslag som accepterades.
Tursamt nog fanns det en ganska stor bit mark i norra delen av fastigheten som inte användes till något. Där kunde miljöhuset stå.
– Vi ville absolut inte ha en grå och trist betongklump ute på gården. Vi tänkte oss att miljöhuset mer skulle se ut som en sommarstuga och att det skulle vara ljust och luftigt inomhus. Och allt det där fick vi. Alla i husen tycker att det har blivit väldigt fint. Det är ett miljöhus som faktiskt sprider glädje, säger en påtagligt nöjd Gitte Kaya.

Inne i miljöhuset är det ljust och luftigt. Det är rejält överdimensionerat med tanke på framtida behov. Vi kastar och återvinner allt mer.

Uppförandet av miljöhuset skedde under en så kallad totalentreprenad där Mark & Miljö tog ansvar för helheten genom att hålla i både projektering och utförande. Fördelen för beställaren är att Mark & Miljö inte har någon att skylla på utan förtaget ska se till att det levereras en fungerande anläggning enligt det avtal som parterna gjort. Funktionen är säkerställd.
Mark & Miljö satte ett takpris, dyrare än så här fick det inte bli. Genom att vara helt transparenta med ekonomin och ha flera så kallade byggmöten där kostnaderna redovisades kunde styrelsen känns sig trygg.
– Vi hade byggmöte var tredje vecka och kände oss helt delaktiga i processen. Vi kunde glädja oss åt att kostnaderna blev lägre än takpriset. Mark & Miljö var även duktiga på att involvera de boende genom att sätta upp tidsplaner på anslagstavlorna om vad det var som hände ute på gården de olika veckorna, säger Gitte Kaya.

Vy från gaveln.

En stor fördel med det nya miljöhuset är att den gamla återvinningsstation, där kärlen stod fritt utan tak, är borta. Likaså alla soptunnor och bruna kärl för organiskt avfall som fick hämtas nere i källarna och utanför entréerna.
– Det var ett tungt jobb att hämta upp kärlen från källarna. Dessutom väldigt ineffektivt att köra runt till alla trapphusen. Nu sker all sophantering och återvinning i vårt nya miljöhus, säger Gitte Kaya.
Hon har räknat ut att föreningen sänker sina hämtningskostnader med 69 000 kronor per år. Från 159 000 ned till 90 000 kronor.
Medan vi står framför det nya miljöhuset kommer Stena Recycling för att tömma några av kärlen.

För killarna som hämtar avfall har den nya miljöhuset inneburit en väldig förbättring. Nu finns allt under ett tak. Tidigare fick de hämta kärl ute på gården, nere i källarna och utanför trapphusen. Här är det Claes Persson som kämpar med ett kärl.

– Det har blivit mycket bättre nu. Det är rent och snyggt och lätt att komma åt. Och så slipper vi sparka på tunnorna för att skrämma iväg råttorna. I det här nya huset kommer de inte in, skrattar föraren Claes Persson och medhjälparen Alexander Carlstedt nickar instämmande.