Miljöhus och cykelhus är viktiga funktioner för ett välfungerande bostadsområde. Mark & Miljö har byggt en mängd sådana hus anpassade efter områdets förutsättningar och de boendes behov. Allt från enkla cykelparkeringar med tak till funktionella miljöhus.

Miljöhus med fasad av underhållsfria fibercementskivor och tak med sedumväxter

Källsortering

Cykelhus av rutnätspaljé med låsbara skjutgrindar och tak med sedumväxter