Garage under mark är en funktionell och platsbesparande lösning. Med åren riskerar dock tidens tand att nöta sönder tätskiktet.

Om ni misstänker läckage bidrar vi gärna med vår erfarenhet och kunskap vid en kostnadsfri första besiktning. Då går vi igenom era specifika förutsättningar och gör upp en plan hur ni kan gå vidare.

Vi vet att det är inte lätt att bedöma omfattningen av ett läckande garage. Lite missfärgade väggar och droppar i taket kanske inte verkar så farligt i ett garage. Men utan rätt åtgärder kan konsekvenserna bli många.

På Mark & Miljö har vi genom åren undersökt och åtgärdat många läckande garage. Vi har med beprövad teknik utvecklat ett koncept som inte bara ger torra och funktionella garage, utan även gröna oaser ovanpå.

Att investera i framtiden är alltid en god idé!

När väl garaget är tätt finns nämligen alla möjligheter att förnya utemiljön ovanpå med de funktioner ni är i behov av – oberoende om det är grönytor, parkering, uteplatser, cykelparkering eller miljöhus.