Lekplatser och uteplatser är centrala funktioner och mötesplatser för boende i ett bostadsområde. Vi på Mark & Miljö bygger själva kundanpassade lösningar eller monterar färdig utrustning från ledande leverantörer.

samvaro

En vacker och funktionell uteplats gör beslutet enkelt att ha spontan picknick med familjen.

klätterlek

Klättring förbättrar barns motorik och bidrar till bättre fysisk hälsa.

sandlek

Att leka i en sandlåda slutar aldrig att vara roligt.