De första husen som byggdes under det så kallade miljonprogrammet har passerat femtio med några års marginal. Något som börjar synas i underhållet. Ett typiskt tecken är att många fastigheter behöver hjälp med att få sina underjordiska garage tätade.

I Malmöstadsdelen Söderkulla ligger bostadsrättsföreningen HSB Brf. Silversmeden som började byggas 1966. Föreningen har två garage som behöver åtgärdas. Ett stort projekt som startade veckan efter påsk i år och som ska gå i mål i december nästa år. Arbetsledare är Kim Andersson.
Vi möts på det svarta och ödsliga garagetaket, stort som en fotbollsplan. De grova ventilationsrören sticker upp likt skorstenarna på en gammal atlantångare. Här ska det nästa år bli en grönskande och blomstrande innergård med lekplats, bollplan, grillplatser, parksoffor och bord för att ta en fika vid. Allt som fanns ovanpå garagebjälklaget där vi står schaktades bort. Skyddsbetong, gruslager och den gamla tätskiktsmattan har körts till deponi.

Allt av den gamla utemiljön har schaktats bort. Just nu är det svårt att tänkta sig att här ska vara en grönskande och blomstrande innegård ovanpå garagetaket.

Allt av den gamla utemiljön har schaktats bort. Just nu är det svårt att tänkta sig att här ska vara en grönskande och blomstrande innegård ovanpå garagetaket.

– Det vi har sparat är matjord och en del buskar och träd, säger Kim Andersson och pekar bort mot en jättestor jordhög mellan husen.
Efter att ha spacklat och lagat bjälklaget ligger det nu en 5 millimeter tjock gummiliknande bitumenmatta under våra fötter.
Ovanpå gummimattan har man sedan lagt på en gjutasfalt, asfaltsmastix, som förutom att täta även fungerar som ett skydd när man började köra med arbetsmaskiner på garagetaket för att bygga den nya utemiljön.

Entreprenadmaskinerna kan köra på den nylagda asfaltsmastixen utan att skada bitumenmattan under. Längre bort syns ett av de gamla miljöhusen som ska ersättas av två nya. De gamla miljöhusen ska byggas om till cykelgarage.

Entreprenadmaskinerna kan köra på den nylagda asfaltsmastixen utan att skada bitumenmattan under.
Längre bort syns ett av de gamla miljöhusen som ska ersättas av två nya. De gamla miljöhusen ska byggas om till cykelgarage.

Och det är då det roliga börjar enligt Kim Andersson.
– Jag gillar att vara utomhus och jobba och se hur utemiljön tar form.
Att skapa med träd, buskar och blommor är något som Kim Andersson har gjort sedan ungdomsåren, då han började att följa med och hjälpa sin pappa som också är trädgårdsanläggare.
Efter grundskolan blev det Hvilans treåriga gymnasieutbildning för trädgårdsanläggare och så jobb hos ”gamla” Mark & Miljö, där han hann att vara två år innan företaget blev uppköpt av danska ISS. Då slutade Kim och började hos byggföretag NCC, men där trivdes han inte lika bra.
– Där handlade det mest om grövre anläggningsjobb som rör- och plattläggning. Jag saknade trädgårdsbiten, säger Kim Andersson.

Kim Andersson tittar till hortensiabuskarna som sparats från den gamla utemiljön och som ska återanvändas.

Kim Andersson tittar till hortensiabuskarna som sparats från den gamla utemiljön och som ska återanvändas.

Så när Mark & Miljö gjorde en omstart med den gamla ledningen vid rodret sökte han sig tillbaka.
I dag är Kim Andersson en av två arbetsledare för det som kallas för ”Anläggning” med 17 anställda inom företaget.
Som arbetsledare ser han som sin främsta uppgift att få arbetet att flyta på så smidigt som möjligt.

Att iordningställa gångarna längs husen innan vintern har högsta prioritet. Mikael Hallén sköter spakarna Anton Olsson övervakar så att det blir bra.

Att iordningställa gångarna längs husen innan vintern har högsta prioritet. Mikael Hallén sköter spakarna Anton Olsson övervakar så att det blir bra.

– Det gäller att se till att material beställs och kommer fram i rätt tid och mängd. Och så dyker det alltid upp oförutsedda problem som måste lösas. Klarar jag det inte själv har jag alltid min chef Ronny Larsson att bolla frågorna med.
Att vara arbetsledare ställer nya krav och har gjort att Kim Andersson har gått några kurser.
– Det är bra utbildningar. Det är roligt att kunna knyta ihop sin praktik från fältet med kursernas teori. Det lär man sig mycket av tycker jag.
Vi går ned i det nästan färdigrenoverade garaget. Där luktar det nymålat och de nya armaturerna sprider ljus in i varje hörn.

Det började med att det läckte ned vatten i de underjordiska garagen hos BRF Silversmeden på Söderkulla. Så här fint har det blivit i det först vidgjorda garaget i kvarteret Isolde.

Det började med att det läckte ned vatten i de underjordiska garagen hos BRF Silversmeden på Söderkulla.
Så här fint har det blivit i det först vidgjorda garaget i kvarteret Isolde.

– Det är nästan alltid mellan ytterväggarna och bjälklaget som vattnet letar sig in. Ofta försöker man rädda situationen med att sätta upp plåtar och leda bort vattnet från bilarna, men tyvärr gör det ofta att skadorna förvärras eftersom fukten gör att armeringsjärnen rostar och betongen spricker upp, säger Kim Andersson och går upp i dagsljuset bort mot det andra garaget, som ännu inte är vidgjort.

Så här ser garaget ut i kvarteret Tristian. Mögelskador och armeringsjärn som rostar och spränger betongen.

Så här ser garaget ut i kvarteret Tristian. Mögelskador och armeringsjärn som rostar och spränger betongen.

Kontrasten är påtaglig. Nere i det icke renoverade garaget ser man hur vattnet har runnit längs ytterväggarna och i ett förrådsutrymme står det vatten på golvet.
– Med ny dränering och nya tätskikt så kan det här garaget fungera ytterligare femtio år, säger Kim Andersson.