En bra plantering ska vara både vacker och lätt att sköta samt ha variation med blomningstid över hela säsongen. Gräs och planteringar är nödvändiga pusselbitar för att skapa en grön miljö. Vi kan växter och hjälper våra kunder med allt från att rita till att anlägga sin nya utemiljö. Vi skapar rätt växtbetingelser och planterar kvalitetsväxter från välrenommerade leverantörer.

gräs

Gräsyta kan vara stor eller liten, platt eller böljande, kantig eller rundformad.

buskar och perenner

En bra plantering ska vara både vacker och lätt att sköta.

träd

Med variation av växter kan man skapa spännande rum i olika former.