Knappast någon malmöbo kan ha undgått Peterstorp som tornar upp sig nio våningar högt längs vägen ned till Ribban. Efter HSB:s genomgripande renovering är det i dag ett av de bäst bevarade exemplen på funktionalismen i Sverige. Huset uppfördes 1938 av byggmästare Eric Sigfrid Persson.

Det är Marcus Johansson, projektledare på HSB Sundsfastigheter, som har lett det tvååriga arbetet med att putsa upp funkisklenoden till sin forna glans.

Längst ned i huset har hyresgästerna fått betydligt större uteplatser än tidigare. Trädäcken är kantade av spaljéer med murgröna.

Längst ned i huset har hyresgästerna fått betydligt större uteplatser än tidigare. Trädäcken är kantade av spaljéer med murgröna.

Vi träffas på entrésidan i skuggan av några äldre träd som tillsammans med nyplanterade buskar ramar in en uteplats med bord och soffor.
Marcus Johansson berättar att när restaureringen var klar våren 2016 och lägenheterna blev möjliga att hyra var det många som hörde av sig och ville komma och titta på visningarna. Men sedan svalnade intresset märkbart.

Garagenedfarten är återskapad med Ölandssten på samma sätt som det såg ut när huset stod färdigt 1938.

Garagenedfarten är återskapad med Ölandssten på samma sätt som det såg ut när huset stod färdigt 1938.

– I huset finns det flera stora lägenheter som är över 150 kvadratmeter. De blir därför ganska dyra att hyra. Så en del skrämdes iväg av hyreskostnaden. Sedan såg det stökigt ut runt huset med omfattande grävarbeten. Det var först när utemiljön blev klar och alla kunde se hur fint det blev som folk började höra av sig igen. I dag är alla 61 lägenheterna uthyrda, berättar Marcus Johansson.

De flesta har ett hum om vad funktionalismen, eller funkis som den brukar kallas, innebär när det gäller arkitektur. Husen, som framför allt kom till under 1930-talet, fick putsade och ljusa fasader, platta tak och huskroppar skapade utifrån grundläggande geometriska former som kuben och cylindern. Interiören präglades av ljus, rymd och funktion. Det var för övrigt Eric Sigfrid Persson som uppfann och tog patent på det så kallade perspektivfönstret, som är ett stort fönster utan spröjs och som kan svängas runt horisontellt när det ska tvättas.

Liksom på William Nersings tid kommer rabatterna att prunka av blommor. Dock är det andra sortval som kräver mindre skötsel.

Liksom på William Nersings tid kommer rabatterna att prunka av blommor. Dock är det andra sortval som kräver mindre skötsel.

Däremot är det färre som känner till vad funktionalismen inom trädgårdskonsten innebär. Funktionalismen genombrott gjorde att den kvartersindelade så kallade stenstaden bröts upp. De små och trånga bakgårdarna i städerna ersattes av friliggande hus omgivna av grönska. Även när det gällde utemiljön var mottot ljus, rymd, funktion och en strävan att efterlikna naturen, den öppna gläntan. Man kan säga att utemiljön blir en effekt av sättet att placera husen i rad i stället för i slutna kvarter.

Eric Sigfrid Perssons tre mest kända byggprojekt i Malmö är Malmgården vid Värnhemstorget, Ribershus som Peterstorp är en del av och Friluftsstaden vid slutet av Köpenhamnsvägen.

Under några äldre träd har Mark & Miljö skapat en uteplats, som ramas in av nyplanterade buskar.

Under några äldre träd har Mark & Miljö skapat en uteplats, som ramas in av nyplanterade buskar.

I samtliga projekt var trädgårdsmästaren William Nersing, utbildad i Alnarp, ansvarig för gestaltningen av utemiljön. På gräsytorna mellan husen på Ribershus planterade han grupper av träd och buskar. Han arbetade med storväxande buskar som forsythia, syren och schersmin. Rabatterna fylldes med perenner som stockrosor och lavendel. Dahlior kantade gångar och husväggar och om våren blommade där tulpaner, violer och penséer. William Nersing var även förtjust i klätterväxter som vildvin, klematis, kaprifol och blåregn. Överallt, längs murar, balkongräcken och högt upp på fasaderna ville han att det skulle spira av grönska. Något som mest kom till uttryck på de lägre fyravåningshusen på Ribershus.
Till gångar och till terrasserna vid garagenedfarterna använde William Nersing röd Ölandssten.

Marcus Johansson, HSB Sundsfastigheter, har lett det genomgripande arbetet med att restaurera Peterstorp.

Marcus Johansson, HSB Sundsfastigheter, har lett det genomgripande arbetet med att restaurera Peterstorp.

Marcus Johansson kopplade in en byggnadsantikvarie för att gräva fram fakta och för att bevaka de kulturella värdena under arbetet. Men även stadsantikvarien och stadsbyggnadskontoret hade synpunkter på hur restaureringen skulle utföras. Samtliga med ambitionen att göra den så tidstypiskt som möjligt.
Men som alltid när dagens verklighet, med sina krav och bestämmelser, möter dåtidens regelverk innebär det kompromisser.

Mark & Miljö tog vara på de stommar av äldre träd och buskage som fanns kvar för att skapa en ny utemiljö.

Mark & Miljö tog vara på de stommar av äldre träd och buskage som fanns kvar för att skapa en ny utemiljö.

På Mark & Miljö var det Tomas Leidstedt som var projektledare.
Han berättar att Ölandssten i dag inte är godkänd ur tillgänglighetssynpunkt. Den är ojämn och svår att gå på för ostadiga ben. Dessutom är den besvärlig när det gäller skötsel och underhåll. Exempelvis går inte att använda salt vid halkbekämpning då kalkstenen lätt drabbas av frostsprängning.
– Därför valde vi en slät naturligt grå betongsten till gångarna. En sten som faktiskt började användas vid den här tiden när Ribershus byggdes. Men vid garagenedfarten har vi använt Ölandssten och försökt återskapa de ursprungliga terrasserna, säger Tomas Leidstedt.

Utsikten från takterrassen är fantastiskt. I fjärran syns en annan Malmöklenod, Kronprinsen.

Utsikten från takterrassen är fantastiskt. I fjärran syns en annan Malmöklenod, Kronprinsen.

Att entrégången är så bred är ett krav från räddningstjänsten. Brandkåren måste kunna köra in med sin stora stegbil för att kunna rädda boende högst upp.
Även i dag prunkar rabatterna av blommor, mest perenner, men det är andra sortval som kräver mindre skötsel och tillsyn.

– På den tiden hade man en vaktmästare som kunde gå här och plocka, sköta blommor och andra växter, men så ser det inte ut längre. Dessutom gällde det att välja växter som tål det tuffa klimatet med mycket blåst från Öresund.