Fuktiga källare är ett gissel som begränsar dess användningsområde och riskerar skada husets konstruktion. Orsaken är ofta en uttjänt eller illa utförd dränering, men det kan även vara dagvattenledningar och brunnar som slutat fungera. Med lång erfarenhet, modern teknik och gediget utförande kan Mark & Miljö se till att ni får en torr och användbar källare.

Montering av dräneringsskiva på betongväggen.

Montering av brunn för inspektion och spolning av dräneringsledning.

”Pordränskivan” både andas, isolerar och leder vattnet ner till dräneringsledningen.