Många års nötande av ivriga barnfötter hade gått hårt åt gräsmattor och rabatter. Asfalten var sprucken och ojämn på parkeringsplatsen. Dessutom fanns det krav på nya miljöhus och flera medlemmar ville ha ett staket runt husen som bildar Brf Almhög i Malmö.

Det var dags att ta ett helhetsgrepp om utemiljön.
– Som bostadsrättsförening behöver du inte ta in anbud, men vi gjorde det. Mark & Miljö var inte billigast, men de var bäst, säger Margareta Ragnarsson, som har bott i snart 20 år i föreningen och är inne på sin andra omgång som ordförande.
Brf Almhög består av fyra huskroppar, två höghus med 160 lägenheter och två låghus med 120 bostäder. Husen uppfördes 1959.
Margareta Ragnarsson kände till Mark & Miljö från sitt arbete på MKB Fastighets AB och gillade företagets sätt att arbeta.

– Jag tycker om att de tar ansvar för helheten och redovisar öppet allt på byggmötena. Sedan gillar jag att man jobbar med ett takpris. Det är en garanti för att kostnaderna inte kan skena. Och blir det billigare än takpriset delar man lika på pengarna som blir över, förklarar Margareta Ragnarsson.

En annan fördel som hon lyfter fram med Mark & Miljö är att företaget har en så bred kompetens att de kan göra allt som är kopplat till utemiljön. Hela vägen från projektering till färdigställandet
– De har oftast egen personal som utför arbetena, vilket ger en extra trygghet om att det blir rätt gjort, säger Margareta Ragnarsson.

Slitaget på utemiljön var värst vid höghusen, så det var där man började. Mark & Miljö tog fram ett förslag om hur den nya utemiljön skulle gestaltas. Sedan bollades förslaget fram och tillbaka några gånger där det gjordes smärre ändringar.
– Mark & Miljö tog fram databilder som gick att visa i en projektor så det var väldigt lätt för medlemmarna att skapa sig en uppfattning om hur det skulle bli i verkligheten. Det är bra, för det är ju inte alla som kan läsa och förstå en byggritning, säger Margareta Ragnarsson.

När sedan arbetet väl satte igång har styrelsen haft en byggkonsult från HSB till sin hjälp. Han har även deltagit på byggmötena som man har haft ungefär en gång i månaden, lite beroende på behovet.
Jobben vid höghusen har utförts i en etapp men delats upp i fyra arbetsområden för att få en bättre överblick: utemiljö, smidesstaket, miljöhus och dränering. Arbetet påbörjade sommaren 2014 och avslutades under hösten 2015.

– Vi är väldigt nöjda med Mark & Miljö. De är seriösa, raka och bra att ha att göra med. Vi har haft en extrastämma där vi frågade medlemmarna om vi skulle fortsätta i en andra etapp och göra motsvarande arbeten vid låghusen. Svaret blev ja, så nu kör vi vidare, säger Margareta Ragnarsson.