Vi bryr oss om både mark och miljö

Vi kan utemiljö

Mark & Miljö Projekt AB har lång och välrenommerad erfarenhet av att rita, bygga och sköta utemiljöer i bostadsområden.

Vi arbetar gärna med bostadsrättsföreningar eftersom de tänker långsiktigt och låter oss göra ett gediget arbete. Vårt mål är att skapa en prunkande men samtidigt lättskött utemiljö som skänker glädje, ger trygghet och stärker gemenskapen mellan dem som bor i området.

När vi bygger nytt eller renoverar gör vi oftast det i form av en totalentreprenad. Vi tar det totala ansvaret för alla led i kedjan och stämmer regelbundet av med dig som kund. Tillsammans går vi hela vägen från idé till färdigt projekt.

Jörgen och Gudjon skapar en ny utemiljö.

Jörgen och Gudjon skapar en ny utemiljö.

Din förening eller ditt företag kan anlita oss för helheten eller valda delar av utemiljön. Det kan handla om att bygga nya miljöhus och cykelhus, renovera garagebjälklaget eller att lägga om dräneringen.

Mark & Miljö har välutbildad personal med grön kompetens, därför kan vi ta hand om er utemiljö på bästa sätt.
Slå en signal så berättar vi mer om vad vi kan göra och hur vi jobbar.

 Fredrik och Örjan jobbar med plattläggning på Ellstorp den här dagen.

Fredrik och Örjan jobbar med plattläggning på Ellstorp den här dagen.

Theme by Popolo