Trots att upphandlingen sköttes enligt konstens alla regler blev det inte bra. Redan efter några år började murarna vid entréerna ge vika.
– Det såg illa ut. Över huvud taget var vi inte nöjda med den nya utemiljön, säger Ronny Petersson, som är sekreterare i HSB Brf Henriksdal, som ligger i stadsdelen Lindeborg i Malmö.

Det var när tätskiktet till de underjordiska garagen gav upp efter nästan 40 år som det blev aktuellt att även göra om utemiljön, som vilade på garagetaken.
Föreningen tog in offerter från olika entreprenörer och den som var billigast fick jobbet.
– Tätningsarbetet utfördes av ett specialistföretag, så det blev bra. Men när det gällde utemiljön visade det sig att billigast inte alltid är bäst, säger Ronny Petersson.

Extra tydligt blev det när Mark & Miljö strax efteråt renoverade utemiljön hos grannföreningen Sofieholm. Där gav gårdarna ett helt annat intryck. Där var det blommor i rabatterna, prunkande grönska och inbjudande grill- och uteplatser.

Ronny Petersson är nöjd. De nya murarna står pall och nu blommar det i rabatterna där det tidigare låg makadam.

Ronny Petersson är nöjd. De nya murarna står pall och nu blommar det i rabatterna där det tidigare låg makadam.

Mark & Miljö skötte sedan tidigare utemiljön till Henriksdal, så när föreningen behövde nya låsbara cykelgarage gick frågan till Mark & Miljö, som även fick uppdraget. Garagen blev till full belåtenhet och starten för ytterligare uppdrag.
– Vi hade en helt ohållbar situation när det gällde bilgaragen. Unga familjer som flyttar hit har ofta två bilar. Vi tvingades ge tillfälliga p-tillstånd så att våra medlemmar kunde stå på gästparkeringen. Kötiden var ett helt år för att få en garageplats, berättar Ronny Petersson.

Lösningen blev att bygga dubbla garagelängor om sammanlagt 90 platser.
– Vi var mycket nöjda med Mark & Miljös arbete och fick stort förtroende för dem. Sedan såg vi ju hur fint det hade blivit hos vår grannförening, så när det var dags för gårdarna och en upprustning av utemiljön igen så valde vi Mark & Miljö, förklarar Ronny.

Tanken var först att bara åtgärda problemet med murarna vid entréerna. Men Mark & Miljö, som tyckte att utemiljön såg allmänt torftig ut, föreslog en större förändring. Man tog fram ett förslag med illustrativa 3D-bilder som visade hur utemiljön kunde bli mer levande, med grönska och inbjudande mötesplatser. Styrelsen gillade vad den såg och beslöt att acceptera Mark & Miljös förslag.
Det var dock ett stort steg att ta. Det hade bara gått fyra, fem år sedan den förra renoveringen av gårdarna och nu blev det en ny genomgripande förändring med nya kostnader.
– Vi fick mycket kritik på stämman för kostnaderna, säger Ronny.

Det visade sig att murarna vid entréerna var felkonstruerade.
Mark & Miljö byggde nya kallmurar, tog bort stenen som hade fyllt rabatterna och planterade blommor och buskar.
Runt gårdarna löpte tidigare en fem meter bred betonggrå zon, som såg väldigt tråkig ut. Zonen är ett krav från räddningstjänsten för att man ska kunna nå de boende i höghusen med en stegbil.
Genom att suga upp sanden ur den armerade och ihåliga markstenen och i stället fylla på med jord och gräs trollades delar av den betonggråa ytan bort och ersattes med grönt gräs.

Mark & Miljö byggde nya bersåer, fräschade upp grillplatserna, lade nya plattgångar, rensade upp bland buskar och träd och planterade nytt. Sammantaget blev det ett förnyelsearbete på båda gårdarna till en kostnad av fem miljoner kronor. Sommaren 2014 stod allt klart.
– Vi är väldigt nöjda och andra som kommer hit brukar ge oss beröm för våra fina gårdar. Även de som kritiserade styrelsen tycker att det blev bra och det känns ju roligt, säger Ronny Petersson.