Oberoende om du vill föryngringsbeskära en spireaplantering, gallra ett skogsparti eller kronreducera träden på en parkeringsplats, så kan du vända dig till Mark & Miljö. Vi vet hur och när träden ska beskäras, om det är sekatör eller motorsåg som ska användas eller om riset ska flisas eller köras till återvinningen.

skötsel

Växter beskärs olika beroende på deras behov och naturliga växtsätt

trädbeskärning

Att trädet står för nära en fasad eller fått röta är några av anledningarna till att det måste tas bort.